กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง ตามคุุณลักษณะเพราะที่กำหนด จำนวน ๒๗๔ ตัว   15 ก.พ. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า    15 ก.พ. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเจ้าร่วมกับอำเภอวังเจ้าจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หน้าสำนักงานเทศสบาลตำบลวังเจ้า   15 ก.พ. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2562    15 ก.พ. 2562 7
สขร. อบต.มหาวัน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (งานก่อสร้าง)   15 ก.พ. 2562 6
สขร. อบต.มหาวัน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562   15 ก.พ. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   15 ก.พ. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการจัดทำแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน   15 ก.พ. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   15 ก.พ. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับวัคซีนประจำปี 2562   15 ก.พ. 2562 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1984