หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นายมานพ ยะเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 


นายภานุวัฒน์ ยะเขียว
รองนายก อบต.แม่ปะ


นางปริฉัตร ธรรมลักษณ์
รองนายก อบต.แม่ปะ
 


นางบัวผัด แก้วทันคำ
เลขานุการนายก อบต.แม่ปะ