องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ
อุทยานแห่งชาติเนินพิศวง
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเทือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
สมัยรัชการที่ 5 ความเจริญในประเทศไทย ยังมีความล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศพม่าที่มีความเจริญมาก ขึ้นหลังจากที่พม่าได้รับอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางของความเจริญในแถบภาคตะวันตก จึงอยู่ที่ประเทศพม่า ทำให้คนไทยมุ่งเป้าที่จะค้าขาย และประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่า และ “แม่สอด” ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศ พม่าและเป็นเมืองหน้าด่าน เเม่สอดนั้นเดิมมีชื่อว่า “เมืองฉอด”
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวกะเหรี่ยงปกาญอ และลาวหลวงพระบาง ด้วยเหตุความเจริญของประเทศพม่าเบื้องต้น จึงทำให้ชาวบ้านที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ และประสบปัญหาภัยแล้ง ทำมาหากินลำบาก จึงพากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ จนชุมชนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีการตั้งเป็นอำเภอ และเปลี่ยนชื่อเป็นแม่สอดในภายหลัง ด้วยแม่สอดเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพค้าขายกับพ่อค้าชาวพม่า จึง เกิดมีอาชีพหลายอย่างตามมา เช่น การรับจ้างโดยการใช้แรงงานขนของ การรับจ้างขนสินค้าด้วยเกวียน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า "วัวต่าง" เป็นต้น
 
 
พ.ศ. 2516 มีการประกาศจัดตั้งสภาตำบล จึงได้มีการจัดตั้งตำบลแม่ปะเป็นสภาตำบลแม่ปะ และในปี พ.ศ. 2539 สภา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตากทางทิศตะวันตก 90 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 198.325 ตารางกิโลเมตรหรือ 123,953 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 3,113 ไร่, ที่นา 4,500 ไร่, ที่ไร่ 86,215 ไร่, ที่สวน 1,000 ไร่ และพื้นที่ป่า 29,125 ไร่
 
   
ตราสัญญลักษณ์ของตำบลแม่ปะ ประกอบด้วย 2 ส่วน

รูปพระธาตุเจดีย์พญาหน่อกวิ้น เป็นสถานที่สำคัญของตำบลแม่ปะ และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชาวตำบลแม่ปะมีความศรัทธา เคารพนับถือ

ต้นไผ่ เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากชื่อตำบล ที่มีชื่อว่า "บ้านสันป่าซาง" ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อตำบลว่า "ตำบลแม่ปะ"
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่สอด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด และแม่น้ำเมย
เขตประเทศพม่า
 
 
 

 
 
 
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะ ภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกนั้นเป็นพื้นที่สูง
 
 
มีสภาพอากาศเย็นชื้นตลอดทั้งปี
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 11,905 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 6,159 คน คิดเป็นร้อยละ 51.73

หญิง จำนวน 5,746 คน คิดเป็นร้อยละ 48.27
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,446 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 60.03 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแม่ปะเหนือ 415 455 870 742  
2   บ้านแม่ปะกลาง 1,036 1,034 2,070 1,248
  3   บ้านแม่ปะใต้ 842 819 1,661 865  
4   บ้านห้วยกะโหลก 712 682 1,394 563
  5   บ้านปากห้วยแม่ปะ 210 180 390 145  
6   บ้านห้วยหินฝน 213 185 398 255
  7   บ้านหนองบัว 530 448 978 854  
8   บ้านแม่ปะบ้านสัน 248 211 459 218
  9   บ้านพระธาตุ 992 866 1,858 1,317  
10   บ้านร่วมใจพัฒนา 650 576 1,226 991
  11   บ้านหนองบัวคา 311 290 601 248  
    รวม 6,159 5,746 11,905 7,446
 

 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-533-126 ต่อ 12

 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10