หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
   ที่อยู่ : เลขที่ 686 หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  โทรศัพท์ : 055-533-126
  โทรสาร : 055-533-126 ต่อ 15
  Web Site : www.maepalocal.go.th
  Email : info@maepalocal.go.th
 


 
 

นายก ต่อ 12
ปลัด ต่อ 14

จัดเก็บภาษี ต่อ 17
สำนักปลัด ต่อ 13

กองคลัง (การเงิน) ต่อ 18
กองการศึกษาฯ ต่อ 19

กองสวัสดิการสังคม ต่อ 20
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 11
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)