ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 18 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256349,365-----------49,365
256252,81296,18560,77548,674108,196119,58094,47698,755134,52795,173101,91387,9601,099,026
2561---------2,215142,662237,179382,056
ยอดยกมาตั้งแต่ 13 ธ.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   -1,530,447
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี