หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นางนัฐพิมล ปาคำมา
ประธานสภา
 


นางชนาพรรณ กุลสินธิ์
รองประธานสภา


นางขนิษฐา ต๊ะทองคำ เลขานุการ
เลขานุการสภา
 
 


นายถนอม ผัดอ่อนอ้าย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ 1


นายรังสิต ไชยยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ 2


นายไพรวัลย์ กอบฝั้น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ 3


นายนพพร มีบุญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ 3


นายอานนท์ ปัญญาเหมื่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ 4


นายอินจันทร์ นาบุญเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
หมู่ที่ 4