หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐)  
 

ตามที่กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฮ.ศ.๑๔๔๐) และเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่จะเดินทางไปให้บริการแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ นั้น

กรมการปกครองฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน ๗,๗๕๒ คน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://hajthailand.dopa.go.th/

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 12.09 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 29 ท่าน