หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ
อุทยานแห่งชาติเนินพิศวง
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเทือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 

 
สถิติการรับสมัครการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำวันพฤหัส ที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ #การรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ #การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  
 

รายงานการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
✅ผู้สมัคร นายก อบต.✅
👉หมายเลข 1 นายมานพ ยะเขียว        
👉หมายเลข 2 ร้อยตรีธงชัย มณีศร          
👉หมายเลข 3 นางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ  
    
✅ผู้สมัคร ส.อบต.✅
🚩เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ
👉หมายเลข 1   นางสาวณัฐพิมล ปาคำมา  
👉หมายเลข 2   นาวสาวโสภา ปาระมี
👉หมายเลข 3   นายถนอม ผัดอ่อนอ้าย

🚩เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง
👉หมายเลข 1 นางชนาพรรณ กุลสินธ์
👉หมายเลข 2 นายทวีศักดิ์ เอ้ยอ้าย
👉หมายเลข 3 นางสมใจ ยะสุกิม              🚩เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านแม่ปะใต้
👉หมายเลข 1 นายสกุล สายสอน                
👉หมายเลข 2 นายชัยพร มีบุญ
👉หมายเลข 3 นายนิเวศ นันทหาร

🚩เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
👉หมายเลข 1 นายณัฐนันท์ เครือชัย                
👉หมายเลข 2 นายจิระพงค์ ปัญญาหมื่น
👉หมายเลข 3 นางมาลัย ดินจิ้งหรีด

🚩เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ
👉หมายเลข 1 นายรุ่งโรจน์ ตีบกอง
👉หมายเลข 2 นายรวน หล้าลำปาง

🚩เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านห้วยหินฝน
👉หมายเลข 1 นางสาวอรทัย ประเสริฐสมบูรณ์
👉หมายเลข 2 นายอดิศักดิ์   สุขอาภรณ์


🚩เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านหนองบัว
👉หมายเลข 1 นางศรีเกียว แสนบุญเรือง
👉หมายเลข 2 นางสาวสุพรรษา   คำพีสินธุ์
👉หมายเลข 3 นางจรูญศรี   จ้อมแดงธรรม

🚩เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านแม่ปะบ้านสัน
👉หมายเลข 1 นายนพดล สีจ๊ะแปง
👉หมายเลข 2 นางสาวณัฐนันท์   ต๊ะทองคำ
👉หมายเลข 3 นางสาววรุจิพัชญ์ บรรลือทรัพย์

🚩เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านพระธาตุ
👉หมายเลข 1 นายสิงห์คำ     อุษา                      
👉หมายเลข 2 นางขนิษฐา     ต๊ะทองคำ

🚩เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านร่วมใจพัฒนา
👉หมายเลข 1 นายสัทธา     คำมั่น
👉หมายเลข 2 นายประดับ   ผัดอ่อนอ้าย
👉หมายเลข 3 นายธณัชพน สุขเกษม

🚩เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านหนองบัวคำ
👉หมายเลข 1 นายวิโรจน์     สมคำปา
👉หมายเลข 2 นายบุญฤทธิ์   แก้วจันทร์            
👉หมายเลข 3 นางสาวศิริพร ป้อมโน
👉หมายเลข 4 นายสมศักดิ์    เทพมงคล
👉หมายเลข 5 นายทวี         สาตุ้ย
👉หมายเลข 6 นางสาวเทียนทอง กันทะวงษ์

🚩เขตเลือกตั้งที่ 12 บ้านใหม่ไผ่ล้อม
👉หมายเลข 1 นายอินเสาร์    ก๋าดำดง
👉หมายเลข ๒ นายสมควร     อินต๊ะนาม
👉หมายเลข ๓ นายวิจิตร       นันทหาร 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 16.17 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 278 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-533-126 ต่อ 12

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10