หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.๔๘-๐๐๑หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร    21 ม.ค. 2562 128
สขร.   เรื่อง ประกวดราคาจ้าวก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น แอลฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 (ซอยมารวย1) รายละเอียตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddind)   18 ม.ค. 2562 101
สขร.   เรื่อย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   17 ม.ค. 2562 105
สขร.   รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ ที่ 9 (ซอยบ้าน ส.อบต.ขนิษฐา ฝั่งซ้าย)    16 ม.ค. 2562 72
สขร.   เรื่อย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 ม.ค. 2562 86
สขร.   เรื่อง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 9 (ซอยบ้านขนิษฐา ฝั่นซ้าย)   19 ธ.ค. 2561 63
สขร.   เรื่อง ปรับปรุงถนน คสล. เป็นแอลฟัลท์ตกคอนกรีต หมู่ 6 (ถนนสายหน้าวัดโพธิ์คุณ)   18 ธ.ค. 2561 78
  (1)