หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ
อุทยานแห่งชาติเนินพิศวง
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเทือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
เอกสารส่งคืนแก้ไข (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 12 มิ.ย. 2551
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 10/06/2551 - 10/06/2551 12 มิ.ย. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(มท 0808.3/ว1221) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 มิ.ย. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งในระดับ 7ว 12 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GF MIS 12 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกการล้างเงินยืมในระบบ GF MIS 12 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 12 มิ.ย. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง 12 มิ.ย. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ 12 มิ.ย. 2551
การชำระค่าลงทะเบียนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง และสาขาการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 12 มิ.ย. 2551
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (มท 0803/ว1197) 11 มิ.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 5 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว138) 10 มิ.ย. 2551
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551(มท 0801.2/ว319) 10 มิ.ย. 2551
การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทโยน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว17) [รายชื่อและกำหนดการ] 10 มิ.ย. 2551
การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาค ก. 10 มิ.ย. 2551
การ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลที่ได้รับการจัดตั้งหรือ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมือง (มท 0808.3/ว1153) 9 มิ.ย. 2551
ข่าวสาร วันที่ 9 มิ.ย. 2551 "ควบคุมภายใน อปท." ปีงบประมาณ 2551 9 มิ.ย. 2551
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (มท 0806/ว1174) 9 มิ.ย. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพิ่มเติม 9 มิ.ย. 2551
การประเมินรับรองผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1178) 9 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก...     862      863      864      865     (866)     867      868      869      870     ....หน้าสุดท้าย >> 950
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-533-126

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10