หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 

-คู่มือประชาชน-


แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร(ข.1)


แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการขอเลขที่บ้านและสิ่งปลูกสร้าง


แบบคำร้องทั่วไป


แบบคำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร


แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร


แผ่นพับแนะนำเอกสารการติดต่อกองช่าง


แบบฟอร์มการขอใบรับแจ้ง/อนุญาตขุดดินถมดิน

 
  (1)