หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ
อุทยานแห่งชาติเนินพิศวง
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเทือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 

-คู่มือประชาชน-


แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร(ข.1)


แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการขอเลขที่บ้านและสิ่งปลูกสร้าง


แบบคำร้องทั่วไป


แบบข.5คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร


แบบข.8คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร


แผ่นพับแนะนำเอกสารการติดต่อกองช่าง


แบบฟอร์มการขอใบรับแจ้ง/อนุญาต