หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประสาน มั่นมาก
ปลัค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร : 097-919-8881


นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม
รองปลัค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร : 081-953-5114
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเกรียงศักดิ์ นามยา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-453-9989


 
นางวีณา สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-269-1076


 
นายสกุล ชมชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-268-9279


 
นางสาวปริชาติ ดำดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 082-319-6184


 
นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-928-9151


 
นางศิริลักษณ์ เครือยา
ผู้อำนวยการกองศักษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 088-273-7599