หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประสาน มั่นมาก
ปลัค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร : 097-919-8881


นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม
รองปลัค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร : 081-953-5114
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางวีณา สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-269-1076


 
นายสกุล ชมชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-268-9279


 
นางสาวปริชาติ ดำดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 082-319-6184


 
นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 097-928-9151


 
นางศิริลักษณ์ เครือยา
ผู้อำนวยการกองศักษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 088-273-7599


 
นางนิรมล วงศ์สม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร : 081-980-4917


 
นางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร : 085-255-5925