หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัคองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : -


นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม
รองปลัคองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 082-673-5614
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
พันจ่าเอกราชัน ห้าวหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง )
โทร : 090-696-0035


 
นางวีณา สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
โทร : 089-269-1076


 
นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 097-928-9151


 
นางศิริลักษณ์ เครือยา
ผู้อำนวยการกองศักษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 088-273-7599


 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)