หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-7858378
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-7858378
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจตุพล มะโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-9472898
นางวีณา สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
โทร : 089-2691076
นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 097-9289151
นางศิริลักษณ์ เครือยา
ผู้อำนวยการกองศักษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 088-2737599
นายพิเชษฐ เครือยา
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-5397069
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 081-7858378