หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


นายประสาน มั่นมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ


นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม
รองปลัด อบต.แม่ปะ
 
 


นายนำโชค ใจทาน
หัวหน้าสำนักปลัด


 
นางสาวอริญชรา บุญนายืน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 
นายกีรต ทัพสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
นางวรวีร์ คุณโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 
นายอนุรักษ์ แก้วทันคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 
นายธนกฤษณ์ ธรรมลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
จ่าเอกชลแดน บำรุงพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน