องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ
อุทยานแห่งชาติเนินพิศวง
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเทือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 

แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่สาธารณะ

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง การจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการจัดระเบียบสังคม

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผนส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา จัดการขยะ
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทาการเกษตรที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสิ่งอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
 
 

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
 
 

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการชำระภาษี และระบบการบริหารงานสำนักงาน

แนวทางการพัฒนา บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-533-126 ต่อ 12

 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10