หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


 
การไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สถานีไฟฟ้า ย่อยของอำเภอแม่สอด) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100 % ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มีจำนวน ประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนภายในหมู่บ้าน และตามจุดโค้ง จุดเสี่ยง ที่สาธารณะต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
จัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งตำบล


 
ปัจจุบันในเขตตำบลแม่ปะมีประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 ส่วนที่เหลือ เป็นระบบประปาหมู่บ้าน ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำห้วยลึก และแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติในพื้นที่
 


 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์แม่สอด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก ห่างจากตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร


 

ตู้ ATM จำนวน 4 แห่ง

โรงแรม จำนวน 8 แห่ง

รีสอร์ท จำนวน 10 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ก๊าซ 2 แห่ง) จำนวน 6 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 38 แห่ง

โรงสี จำนวน 11 แห่ง

ไซโลและสถานที่รับซื้อข้าว พืชไร่
    จำนวน 6 แห่ง