กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


 
การไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สถานีไฟฟ้า ย่อยของอำเภอแม่สอด) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100 % ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มีจำนวน ประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนภายในหมู่บ้าน และตามจุดโค้ง จุดเสี่ยง ที่สาธารณะต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
จัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งตำบล


 
ปัจจุบันในเขตตำบลแม่ปะมีประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 ส่วนที่เหลือ เป็นระบบประปาหมู่บ้าน ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำห้วยลึก และแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติในพื้นที่
 


 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์แม่สอด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก ห่างจากตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร


 

ตู้ ATM จำนวน 4 แห่ง

โรงแรม จำนวน 8 แห่ง

รีสอร์ท จำนวน 10 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ก๊าซ 2 แห่ง) จำนวน 6 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 38 แห่ง

โรงสี จำนวน 11 แห่ง

ไซโลและสถานที่รับซื้อข้าว พืชไร่
    จำนวน 6 แห่ง